Åpningstider

Mandag-Torsdag: 08.00 - 15.30

Fredag: 08.00 - 14.00

Frederic Tabutiaux

Frédéric TabutiauxFrédéric var ferdig utdannet fysioterapeut i 1981 - ved Necker i Paris – Frankrike. Han har en bred erfaring som fysioterapeut og har blant annet jobbet ved pneumologi senter i Frankrike, Landspitalinn (Rikshospitalet) på Island, sykehjem i Lofoten, Drammen sykehus og i Sande kommune som kommunefysioterapeut for barn og voksne.

Ved sykehusene jobbet han ved avdelingene for neurologi, reumatisme, ortopedi, samt intensivavdelingen med bl.a. brannskadde og barneavdelingen. Lungefysioterapi er noe han har jobbet mye med.

Han har flere kurs innenfor område: Slynge trening, medisinsk treningsterapi, manuell terapi, lungefysioterapi, barnefysioterapi og hjertetrening.

I 1991 startet han privatpraksis – Aktiv fysioterapi. Han har opparbeidet en bred kompetanse i behandling av nakke og skuldre, muskel- og skjelettlidelser, i tillegg til opptrening av nyopererte pasienter, behandling og oppfølging av barn.

Anette Foss Lia

Anette Foss LiaAnette studerte fysioterapi i Trondheim, og var ferdig utdannet fysioterapeut i 2003. Hun har i tillegg gjennomført årsstudium i idrett, samt kurs innenfor områdene slyngetrening, medisinsk treningsterapi, manuell terapi, revmatologi, fysioterapi for intensivpasienter, og helsefremmende og forebyggende arbeid.

De siste ti årene, har hun opparbeidet seg allsidig erfaring gjennom å ha jobbet både i kommunehelsetjenesten med barn og voksne, på sykehus med nevrologiske og ortopediske pasienter, i rehabiliteringsinstitusjon, samt i privat praksis. Hun har god erfaring med behandling og oppfølging av barn med CP, unge og voksne med muskel- og skjelettlidelser, revmatiske pasienter, nevrologiske pasienter, samt med opptrening av pasienter som har gjennomgått operasjoner. Anette er svært interessert i trening, og trives med å bruke sin kunnskap til å hjelpe pasienter til å oppnå bedre funksjon og helse.