Åpningstider

Mandag-Torsdag: 08.00 - 15.30

Fredag: 08.00 - 14.00

Velkommen til Aktiv Fysioterapi

Aktiv Fysioterapi lokaler

Aktiv fysioterapi holder til i lyse og trivelige lokaler i Sande næringsbygg, i sentrum av Sande, og drives av fysioterapeutene Frederic Tabutiaux og Anette Foss Lia.

Aktiv fysioterapi har utstyr for å kunne tilby variert trening; bl.a. tredemølle, sykler, ellipsemaskin, stepmaskin, romaskin, beinpressapparat, MTT-utstyr, Redcord-slynger, balanseputer, gangbane, matter og manualer.

Målet for oss som jobber ved Aktiv fysioterapi, er å formidle kunnskap, gi best mulig behandling, og motivere til egeninnsats, slik at du som pasient kan nå målene dine. Vi mener at fysisk aktivitet er en svært viktig faktor for god helse, og vi har erfart at det å implementere aktivitet i hverdagen, gir et godt grunnlag for å oppnå vedlikeholde god funksjon.

Aktiv fysioterapi jobber kontinuerlig for å bedre fysioterapitilbudet i Sande, og har et godt samarbeid med kommunen, fastlegene og de andre fysioterapeutene i kommunen.

Både Frederic og Anette har 100% driftsavtale med Sande kommune og HELFO. Dette gir pasienter med rekvisisjon fra lege, behandling mot kun en egenandel, eventuelt uten egenandel dersom det foreligger en diagnose som gir honorartakst.